Cookies

Terug naar de Yellow Promo

Copyright Yellow

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van YELLOW.

Het is niet toegestaan deze site te “framen”. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van YELLOW is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Toepasselijk recht
Op de verkoopovereenkomst en de website informatie is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.